Onder grootafnemers worden verstaan:
Honden(trainings)scholen, verenigingen, stichtingen, winkelketens en fokkers.


Voor al deze groepen geldt dat zij 20 % factuurkorting genieten op alle genoemde prijzen,
uitgezonderd de eventuele verzendkosten.