De verzendkosten bedragen voor:

- Leveringen met een factuurwaarde tot
€ 17,50: € 2,50.

- Leveringen met een factuurwaarde van
€ 17,50 tot € 50,00: Kostprijs, met een
maximum van € 7,00.

Alle overige leveringen zijn gratis.

Betaling: Binnen 14 dagen na factuurdatum.

Op verzoek kan onder rembours worden verzonden.